6v6 Night Cup

Začátek: 24. června 16:00

Registrace

Uzávěrka registrací 23. června, 23:59

Soutěž o nejlepší frag

K Night Cupu také je doprovodná soutěž o nejlepší frag/play, který vybere naše odborná komise a náš profesionál ho profesionálně editne.

Uzávěrka: 1.6. 2018 23:59

Demo pojmenujte 6v6NC_PŘEZDÍVKA_TICK a nahrajte na Dropbox/Google Drive/MEGA a link vložte do formuláře.

1st

 • 2x Mann Co. Supply Crate Key
 • 1x 6 měsíční serveme.tf premium

Pošli nám svůj frag!

Pravidla

 • Play/frag se musel odehrát v rámci tohoto TF2Mid 6v6 Night Cupu.
 • Přijímáme STV i POV dema.
 • Této soutěže se nesmí zúčastnit hráči, kteří byli vyřazeni z turnaje za porušení pravidel.
 • Playe/fragy od náhradníků/merců/ringerů přijímáme.
 • Každý hráč může do soutěže poslat maximálně jeden frag/play.

Ceny

1st

 • 12x Mann Co. Supply Crate Key
 • 6x 6 měsíční serveme.tf premium
 • 6x 3 měsíční premium na melkor.tf DM servery

2nd

 • 120x Refined Metal
 • 6x měsíční premium na melkor.tf DM servery

3rd

 • 30x Refined Metal
 • 6x měsíční premium na melkor.tf DM servery

Mapy

Brackety

Časový rozvrh

Check-in: 15:00 – 16:00

Skupiny

 • 16:00 – Kolo 1: cp_snakewater_final1
 • 16:45 – Kolo 2: cp_process_final
 • 17:30 – Kolo 3: cp_gullywash_final1
 • 18:15 – Kolo 4: cp_granary_pro_rc8
 • 19:00 – Kolo 5: cp_prolands_b4b

Finální část

Ze skupiny první proti čtvrtému a druhý proti třetímu.

 • 19:45 – Semifinále: BO1
 • 20:30 – Finále: BO3

Registrace

Registrace jsou už uzavřeny.

Pravidla turnaje

Admin má vždy pravdu

Registrace

 • Registrace se uzavírají v sobotu 23. června 23:59
 • Nekompletní nebo pozdní registrace budou ignorovány.

Turnaje se mohou účastnit pouze

 • Ti, kteří nespadají ani do jedné kategorie uvedené v Turnaje se nemohou účastnit.
 • Týmy, kde je alespoň jeden Čech nebo Slovák.

Turnaje se nemohou účastnit

 • Hráči s aktivním TF2Mid banem.
 • Hráči s aktivním VAC banem na TF2.
 • Hráči s aktivním Game banem na TF2.
 • Hráči s aktivním banem v jakékoli TF2 lize.
  • Kromě hráčů, kteří jsou zabanováni za neupladování POV dem. Tito hráči se mohou zúčastnit.

Pokus o obcházení těchto omezení (například používáním jiného účtu) bude tvrdě trestán.

Komunikace mezi účastníky a adminy turnaje

 • Veškerá komunikace bude probíhat pomocí Discordu, místnost 6v6-one-night-cup (pozvánka zde).
  • Tato místnost je určena pouze pro komunikaci mezi účastníky a adminy!
  • Admina kontaktujete pingnutím role turnaj-admin (na začátek své zprávy vložíte @turnaj-admin) následové stručným popisem problému.
   • Admin vás poté kontaktuje pomocí DM.
  • Kapitáni jsou povinni se do této místnosti připojit a požádat adminy o patřičnou roli (turnaj-kapitan), připojte jméno týmu a přezdívku, které jste uvedli při registraci.
   • Tedy například:
    • @turnaj-admin frajer – Frajeři
 • Pokud si myslíte, že protivník porušil některé z pravidel, kontaktujte admina a buďte připraveni na vyžádání doložit důkazy.

Komunikace mezi účastníky a zařízení serveru

 • Servery budou postkytnuty adminy společně s rcon heslem.
 • Pokud se druhý tým nepřipojuje, pingněte kapitána druhého týmu a adminy.

Chování

 • Všichni účastníci turnaje jsou povinni se chovat slušně, sportovně a s úctou.
 • Nevhodné chování může vést k postrestání viníka nebo jeho týmu (až vyřazení z tohoto i budoucích turnajů).

Pokusy o podvod

 • Jakýkoli pokus o podvod či o uvedení v omyl, ať už jiného hráče nebo admina vyústí v trest pro viníka nebo jeho tým.

Výsledky

 • Nahlašování výsledků bude probíhat přes náš Discord server, místnost 6v6-one-night-cup.
 • Výsledky uvádějte ve tvaru TÝM1 vs TÝM2, SKÓRE1:SKÓRE2, [odkaz(y) na logy/screenshot výsledku].
 • Je povinností vítěze zajistit nahlášení výsledků a obou kapitánů zkontrolovat jejich správnost.
  • Na nesouvislosti okamžitě upozorněte admina, na pozdější reklamace nebude brát zřetel.
 • Pokud výsledky nebudou nahlášeny 5 minut před začátkem následujícího kola (pokud nebyla udělena výjimka) a admin je musí dohledávat, oba týmy mohou být potrestány.

Chybějící hráč

 • Jména uvedená v registračním formuláři jsou závazná, ovšem v případě nedostupnosti jednoho ze hráčů je možné ho nahradit.
 • Pokud hráč splňuje alespoň jednu z násleujících nemůže být náhradníkem/mercem/ringerem.
  • Spadá alespoň do jedné kategorie v sekci Turnaje se nemohou zúčastnit.
  • Tento hráč hraje v tomto turnaji v jiném týmu.
   • Pokud už byl jeho tým vyřazen z turnaje (nečekají ho žádné zápasy), tento hráč MŮŽE být náhradníkem.
  • Hráč nebo jeho tým byl vyřazen z tohoto turnaje kvůli porušení pravidel.
 • Hraní s jiným hráčem musí výslovně povolit admin.
 • Pokud je nahrazen kapitán, je třeba specifikovat nového kapitána.
 • Hráče lze nahrazovat před turnajem i průběhu.

Pravidla hry

 • Kopírujeme ETF2L pravidla.
 • Je povinností všech hráčů před začátkem hry zkontrolovat nastavení serveru a upozornit na nedostatky adminy.
 • Každý zápas musí začít nejpozději 15 minut od stanoveného času.

5CP

 • mp_timelimit 30
 • mp_winlimit 0
 • mp_windifference 5

KOTH

 • mp_timelimit 0
 • mp_winlimit 3
 • mp_windifference 0

Golden cap

Golden cap situace nastane, když po 30 minutách 5cp hry je skóre vyrovnané.

 • mp_timelimit 0
 • mp_winlimit 1
 • mp_windifference 0

Povolené unlocky